สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0213559002875
 • ณัฐริณีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทย มีดีอินเตอร์ฟู๊ด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47213
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ทอดมันปลาอบกรอบ ปูอัดอบกรอบ ทุเรียนทอดกรอบ ขนุนทอดกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณัฐริณีย์ วงษ์ไทยผดุง
 • ณัฐริณีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-7826763, 092-4670202
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7826763
 • อีเมล์
 • thaime.d88@gmail.com