สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลาดุล เตียงเชือกเพื่อสุขภาพ
 • อดุลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เตียงเชือก และเฟอร์นิเจอร์ถักเชือก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อดุลย์ คุณาจรัสเดช
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0861938165
 • เบอร์มือถือ
 • 0861938165
 • อีเมล์
 • alexandro.adul@gmail.com