สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0563560001531
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถ้วยก๋าไก่ แอนด์ วิว เลิฟเวอร์
 • รุ่งอรุณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Clean food good test
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รุ่งอรุณ ดุษฎีวิชัย
 • รุ่งอรุณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-431-246
 • เบอร์มือถือ
 • 088-250-3881
 • อีเมล์
 • mam.tkk@hotmail.com