สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105542089231
 • ศิริพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47595
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริพร ชูวงศ์โกมล
 • ศิริพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0953683813
 • อีเมล์
 • info@utile.co.th