สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505560014082
 • ธนาพันธ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • บริการด้านบัญชีและภาษี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนาพันธ์ เศรษฐณัฐฌากร
 • ธนาพันธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 052009431
 • เบอร์มือถือ
 • 0832935899
 • อีเมล์
 • pxas@outlook.com