สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท วีโอฟูดส์ จำกัด
 • ธัญญรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการบริหารการตลาดต่างประเทศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ‭081-861-9930‬
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญญรัตน์ ตู้โกเมน
 • ธัญญรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0876789011
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • tanyarat@gmail.com