สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0515559000073
 • นพดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • นพดาโปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46692
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นพดา อธิกากัมพู
 • นพดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-520909
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7242351,085-0322844
 • อีเมล์
 • info@Nopphada.co.th