สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านหมู 100 cp วิเศษชัยชาญ
 • ธภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูแปรรูป หมูเค็มโบราณหมักน้ำผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • อ่างทอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธภัทร บวรสุขวัฒนา
 • ธภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-4991463
 • อีเมล์
 • attong_2233@outlook.com