สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านหนมโบร่ำโบราณ
 • ชมพูนุท 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชมพูนุท ขาวขำ
 • ชมพูนุท 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0642324663
 • อีเมล์
 • choompunut.ka@gmail.com