สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • JJ PON DE RING
 • ธัญญาลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนม พอนดิริง โดนัท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญญาลักษณ์ อนุชน
 • ธัญญาลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-1461981
 • เบอร์มือถือ
 • 083-1461981
 • อีเมล์
 • somsak_khaeng@yahoo.com