สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนลุงทม
 • ทม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมะนาวแคลิฟอร์เนีย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ทม ไทยเจริญ
 • ทม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-9097667
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8363107
 • อีเมล์
 • thayanee.thch@gmail.com