สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เทียนบุราณ
 • วัฒนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต-จำหน่ายเทียนหอม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช 74/2546
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วัฒนา จันทร์สน
 • วัฒนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0809716883
 • เบอร์มือถือ
 • 0851682459
 • อีเมล์
 • chanson6@hotmail.com