สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3540100852122
 • ชื่อธุรกิจ
 • cherbelle.twnshop.com
 • จินตนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818819645
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จินตนา มีวรรณสุขกุล
 • จินตนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818819645
 • เบอร์มือถือ
 • 0818819645
 • อีเมล์
 • cherbelle.thailand1@gmail.com