สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Lina Sukhothai
 • วิฑูรย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่แชมพูสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิฑูรย์ เพ็งแจ้ง
 • วิฑูรย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0957257996
 • อีเมล์
 • withoonpangjang@gmail.com