สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0583537000036
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก.กาดคำพลาซ่า
 • บัณฑิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ห้างสรรพสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์
 • บัณฑิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053611240
 • เบอร์มือถือ
 • 0813075377
 • อีเมล์
 • koonohm@yahoo.com