สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธัญพร เครื่องนอน
 • ธนยศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต จำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมอนหนุนศรีษะ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนยศ ธนาดิลกภัทร์
 • ธนยศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029798105
 • เบอร์มือถือ
 • 0868343375
 • อีเมล์
 • big1_thanayod@hotmail.com