สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • THAI ATO
 • ลัลน์รดา ทารินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับทำเว็บไซต์, แอพพลิเคชัน, โปรแกรมสำหรับใช้ภายในองค์กร, รับถ่ายทำสื่อวีดีโอ และโฆษณา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619324156
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลัลน์รดา ทารินทร์ Lanrada Tarin
 • ลัลน์รดา ทารินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619324156
 • เบอร์มือถือ
 • 0839626666
 • อีเมล์
 • ms.nickky@gmail.com