สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3209600195938
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา สาหลวง
 • วีณา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. Otop 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วีณา สุดสาคร
 • วีณา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0884123168
 • อีเมล์
 • Saaluang@gmail.com