สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0105546117469
 • ชื่อธุรกิจ
 • International Connected Trade Co., LTD
 • พันธ์ภูวดล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องปริ้นเตอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พันธ์ภูวดล จารุโชติรัตนสกุล
 • พันธ์ภูวดล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025799119
 • เบอร์มือถือ
 • 0894882842
 • อีเมล์
 • alex@inkman.co.th