สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่อำนวย ปลาสลิดบางบ่อ
 • ณรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาสลิดแดดเดียว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณรา รองาม
 • ณรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863963450
 • เบอร์มือถือ
 • 0863963450
 • อีเมล์
 • sivapon918@gmail.com