สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านถังเหล็ก
 • ณภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ใบทะเบียนพาณิชย์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณภัทร ไวยภาคา
 • ณภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-3228771
 • เบอร์มือถือ
 • 0863228771
 • อีเมล์
 • wpk2541@hotmail.com