สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0925551000046
 • กิตติภณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20231
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • ฉลากเขียว Green Label :Thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติภณ วงศ์สิริโสภณ
 • กิตติภณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0985242445
 • เบอร์มือถือ
 • 0985242445
 • อีเมล์
 • sixnaturethailand@gamil.com