สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Sweetclean
 • ธัญวรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เค้กแป้งกล้วยเค้กสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญวรัตน์ คงเหว่า
 • ธัญวรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0988907874
 • เบอร์มือถือ
 • 0993354170
 • อีเมล์
 • preav@hotmail.co.th