สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านชาจิงจิง(อายุ้น)
 • ยุ้น 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชาชงดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ยุ้น คำน้อย
 • ยุ้น 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-8878082
 • อีเมล์
 • tossaphonmint@gmail.com