สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205559030706
 • พิรมน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โปร แอมไพน์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางค์สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • FDA
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิรมน การย์กุลวิทิต
 • พิรมน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0822053344
 • อีเมล์
 • proampine@gmail.com