สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3102400117466
 • ชื่อธุรกิจ
 • เจริญการช่าง
 • เจริญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Mould
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ISO9001:2008
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เจริญ รอดเภา
 • เจริญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034440725
 • เบอร์มือถือ
 • 0818220214
 • อีเมล์
 • jaroen.injection@gmail.com