สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นางสาวจันทร์รัตน์ ทองกุ้ง
 • จันทร์รัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วิสาหกิจชุมชน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จันทร์รัตน์ ทองกุ้ง
 • จันทร์รัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819577146
 • อีเมล์
 • janrat.t@hotmail.com