สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105558044968
 • พีรญา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไอวี่ พิงค์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46103
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pandora , Po Green A , Marine Collagen Plus 15,000 mg.
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พีรญา อัครเมธีพันธ์
 • พีรญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-4828607
 • เบอร์มือถือ
 • 082-4554149
 • อีเมล์
 • Peeraya2264@gmail.com