สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Cinna
 • ชนิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำยาปรับผ้านุ่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชนิดา ชัยรักวงศ์
 • ชนิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-285399
 • เบอร์มือถือ
 • 094-9926592
 • อีเมล์
 • auaomaujee@hotmail.com