สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205553009527
 • กรชวัล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มังกร คอนซัลเทนซี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล
 • กรชวัล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038198992
 • เบอร์มือถือ
 • 0969392649
 • อีเมล์
 • phatasia.group@gmail.com