สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745558005550
 • ผกามาศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เจริญการช่าง แอนด์ พลาสติก จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22299
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และผลิตฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO9001:2008
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ผกามาศ รอดเภา
 • ผกามาศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034440725
 • เบอร์มือถือ
 • 0994422151
 • อีเมล์
 • jaroen.injection@gmail.com