สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0105558181639
  • ธนินท์รัฐ 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • ดีดี ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 47712
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • -
  • สินค้า/บริการ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
  • Facebook
  • -
  • มาตรฐานสินค้า
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคใต้
  • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย ธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์
  • ธนินท์รัฐ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0935838388
  • อีเมล์
  • thaninrath.m@gmail.com