สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • The Local Story Home stay
 • จักรกฤษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0811018181
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จักรกฤษณ์ ชัยสุภา
 • จักรกฤษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-1018181
 • เบอร์มือถือ
 • 0811018181
 • อีเมล์
 • andaman-soul@hotmail.com