สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1480300100803
 • ชื่อธุรกิจ
 • BPCLOSET
 • ภูเบศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเสื้อผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0890013003
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูเบศ ภัทร์ชนาวรกุล
 • ภูเบศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020190350
 • เบอร์มือถือ
 • 0890013003
 • อีเมล์
 • bhubeth@gmail.com