สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3200600932322
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านภาพัจน์
 • พิราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเภสัชภัณฑ์ เช่น ยาหม่องน้ำ ครีมแก้หวัด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิราภรณ์ วิทยประภารัตน์
 • พิราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084 356 6595
 • อีเมล์
 • iampiraporn54@gmail.com