สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • คุณแจ๋วบิวตี้
 • เปรมมิกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสริมสวย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เปรมมิกา ฉิมฤทธิ์
 • เปรมมิกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-4216098
 • อีเมล์
 • Prammka251114@gmail.com