สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405556001550
 • รัชเกล้า 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอาล์แคสเซิล ซีพีอาร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46421
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัชเกล้า ศรีรัตนพรรณ
 • รัชเกล้า 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818791789
 • อีเมล์
 • ratchaklow.s@gmail.com