สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105550066083
 • ปาณัส 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โตต้า กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 27909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปาณัส จิตรอักษร
 • ปาณัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024158956
 • เบอร์มือถือ
 • 0818933192
 • อีเมล์
 • peera.55.pj@gmail.com