สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อิงฟ้าเดคเคอร์
 • สุขุมาล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตกแต่งสวนและบ้าน เครื่องประดับ หัตถกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุขุมาล บุนนาค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0628989391
 • อีเมล์
 • ingfahdecor@gmail.com