สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3500200495674
 • ชื่อธุรกิจ
 • รมัยเฮิร์บ
 • มานพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางสมุนไพร " รมัยพร"
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ใบรับแจ้งเครื่องสำอาง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มานพ สมหวัง
 • มานพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053 296186
 • เบอร์มือถือ
 • 084 885 5545 /086 195 2800
 • อีเมล์
 • ramaiherbs@gmail.com