สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 526/2545
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจกล้วยอบตราเรือนไทย
 • เลย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยอบ / กล้วยแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เลย หาญฟ้าเขียว
 • เลย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-8022290,
 • เบอร์มือถือ
 • 081-2863114
 • อีเมล์
 • saiyud1231@hotmail.com