สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0407114707551
 • ชื่อธุรกิจ
 • เลดี้ศกุลตลา
 • เบญจวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เบญจวรรณ สร้อยประสิทธิ์
 • เบญจวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0885629378
 • เบอร์มือถือ
 • 043414190
 • อีเมล์
 • bignany@hotmail.com