สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135560010056
 • กมลทิพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เฮ็ลธ์ แคร์ ดิเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47222
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มกลิ่นมะลิ ตราไทยรีเฟรช และเครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กมลทิพย์ สระทองล้อม
 • กมลทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0802489662
 • อีเมล์
 • healthcaredevel.th@gmail.com