สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3401400005834
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงบรรจุและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ซักผ้า,ปรับผ้านุ่ม "โฮมคลีน"
 • พรพิมย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัรฑ์ซักผ้า,ปรับผ้านุ่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรพิมย์ เสน่ห์วงศ์
 • พรพิมย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0626359441
 • อีเมล์
 • pornphim6728@gmail.com