สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 4120600006711
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปัง - ป้าใหญ่
 • ศศินา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมปังอบกรอบหน้าสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โอทอป ฮาลาล กอท.ฮ.ล. G 472/2560
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศศินา จิตลลิต
 • ศศินา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-5845161
 • เบอร์มือถือ
 • 087-8145247
 • อีเมล์
 • cbm._pukcom@hotmail.com