สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0555560000090
 • ภัทรนิษฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เดวา นางฟ้า จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46103
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • เกลือสปาขัดผิว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • กำลังขอขึ้นทะเบียนเลขจดแจ้ง (สินค้าใหม่)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัทรนิษฐ์ อาทิคุณ
 • ภัทรนิษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0624169142
 • เบอร์มือถือ
 • 0624169142
 • อีเมล์
 • jang.arthikun@gmail.com