สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0525556000455
 • อิสรีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อิญอร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 23922
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อิสรีย์ นฤคุปต์ชาญชัย
 • อิสรีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054366650, 366753
 • เบอร์มือถือ
 • 0818411042
 • อีเมล์
 • rinrose_1963@hotmail.com