สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เอพริลสลัดผัก
 • ชญานิตา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำสลัด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชญานิตา จันทร์เอี่ยม
 • ชญานิตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025831701
 • เบอร์มือถือ
 • 0899263955
 • อีเมล์
 • jelapun@gmail.com