สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0523541000479
 • ปติณนันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เล็กเซรามิค
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 23932
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก
 • สินค้า/บริการ
 • เซรามิคประเภทของใช้ของตกแต่งบ้าน,ของฝากของที่ระลึก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปติณนันท์ ชมภูชัย
 • ปติณนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-015529
 • เบอร์มือถือ
 • 091-8584293
 • อีเมล์
 • lek_ceramic@hotmail.com