สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1100500171499
 • ชื่อธุรกิจ
 • อังควรา ลูกชิ้นหมูอาเหลียง
 • อังควรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกชิ้นหมู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0639922665
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อังควรา ใจบุญ
 • อังควรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029949859
 • เบอร์มือถือ
 • 0911461542
 • อีเมล์
 • tj111029@hotmail.com